Fokus på verdensmål

Fonden Elefanthuset har fokus på også at udvise samfundsansvar, derfor har vi årligt særligt fokus på at arbejde med et område indenfor de 17. verdensmål. Dette gælder alle tilknyttet Fonden Elefanthuset; Unge, ansatte og bestyrelse.

2023: Verdensmål nr. 7 – Bæredygtig energi

2024: Verdensmål nr. 3 – Sundhed og trivsel

Der følges løbende op på området, og evalueres årligt på det satte mål som er udarbejdet af Fonden Elefant-huses ledelse og bestyrelse.