Om Elefanthuset

Målsætning

Vi vil skabe vilkår for gensidig respekt gennem:

  • Accept forskellighed rummelighed åbenhed

Vi vil skabe vilkår for udvikling gennem:

  • Fremtidsmuligheder, uddannelse, samarbejdsevner og succesoplevelser

Vi vil skabe vilkår for positive relationer gennem:

  • Nære kontakter
  • Konstruktive oplevelser
  • Menneskeligt overskud
  • Stabilitet

Handlegrundlag

For at leve op til målsætningen om gensidig respekt vil vi helt konkret:

Acceptere hinandens forskelligheder gennem bearbejdelse af den enkeltes individuelle udfordringer ved systematiske ugentlige samtaler. Som voksne forbilleder vil vi skabe en åben – og rummelig – dialog i den familierelaterede dagligdag.

For at leve op til målsætningen om udvikling vil vi helt konkret:

Sikre de unges fremtidsmuligheder gennem uddannelse i samarbejde med lokale erhvervsvirksomheder og uddannelsesinstitutioner, således at samarbejdsevner udvikles som fundament for succesoplevelser.

For at leve op til målsætningen om positive relationer vil vi helt konkret:

Have nære kontakter med de unge gennem daglige konstruktive oplevelser, der bringer menneskeligt overskud, for at skabe stabilitet for unge og voksne.

Bostedets værdier

Elefanthusets værdier bygger på at skabe rammerne for omsorgssvigtede unge, hvor OmsorgTryghedNærvær og Tillid er grundpillerne i vores pædagogiske arbejde.

Vi har som mål, at du skal have mulighed for at få en hverdag med masser af gode oplevelser og hvor alle på stedet er med til at præge hvilken fart dagligdagens gang skal gå i.

Skole, uddannelse og venner skal selvfølgelig passes og det er derfor vigtigt, at der er plads til, at vi alle kan være sammen som en stor familie.

Vi hjælper hinanden med lektier, tøjvask, oprydning, omsorg og gode snakke om dagligdagens gang.