Terapeutiske Metoder

Systematisk terapi:

Her hjælper vi den unge med at ændre adfærd og rolle. Vi har til formål at skabe en positiv forandring, der kan ændre syn på de omgivelser og personer, man er i blandt. Dette gøres ved, at vi giver den unge positive oplevelser gennem en tryg og stabil hverdag. En hverdag, hvor rummelige samtaler og succesoplevelser er måden hvorpå, vi giver de unge stabilitet og overskud.

Elefanthuset henvender sig til omsorgssvigtede. Derfor skal der skabes succesoplevelser gennem mange af de ting, den unge føler svære og umulige. Vi skal som personale bruge rosende sætninger og give dem mulighed for at lade den unge føle sig værdsat. Personalet skal være til rådighed og bruges som en daglig støtte, når den unge har svære perioder. Derfor er det vigtigt at personalet viser åbenhed for de unges spørgsmål. Vi vil løbende have fokus på udviklingen af vores personale gennem samtale og kurser.

Adfærdsterapi:

Vores psykoterapeut observerer og analyserer de adfærdsveje, som skaber psykiske vanskeligheder gennem uhensigtsmæssig eller destruktiv adfærd. Dette gøres med noter og samtaler med den unge. Vi har løbende samtaler, både dagligt og et ugentligt møde, med den unge omkring de ting han/hun føler et behov for at tale om.

Selvtillid giver nærvær – og nærvær giver selvtillid. Derfor er det vigtigt, at den unge har mulighed for at følge sig i centrum. Mange års erfaring har vist at daglige og struktureret ugentlige samtaler giver den unge energi og sikkerhed i de omgivelser, de befinder sig i. Derfor er det vigtigt, at den unges kontaktperson/lederen har samtalen med den unge. 

Vi noterer fremskridt og mulige veje vi kan gå for at skabe yderligere fokus på fremtidige veje.

Samtalemetoder

Jeg-støttende-samtale: 

Personer med mindre psykiske lidelser støttes i at sætte ord, kropssprog og stemning på de følelser han/hun har. Ligeledes reflekteres over fordele, ulemper og konsekvenser i forhold til de ting, vi gør. Det er vigtigt, at der ses et fremtidsaspekt i de ting, vi gør. Det er derfor vigtigt, at vi accepterer hinandens forskelligheder gennem bearbejdelse af den enkeltes individuelle udfordringer ved systematiske, ugentlige samtaler. Som voksne forbilleder vil vi skabe åben og rummelig dialog i den familierelaterede dagligdag.

Personalet udgør en vigtig del af den jeg-støttende-samtale, ved hele tiden at vise dets tilstedeværelse overfor den unge. 

Derfor er det afgørende, at vi som personalegruppe deler vores fælles oplevelser med hinanden og støtter op omkring hinanden løbende.

Motiverende samtale: 

Vi undersøger, og hjælper med at afklare, den unges egen motivation, for at skabe en forandring for de ting han/hun er omgivet af. Vi har derfor til formål at skabe en positiv forandring i den livsstil, den unge har tillagt sig. Dette gøres ved, at vi giver den unge mulighed for at deltage i daglige, konstruktive oplevelser, samtaler og sikre, at den unge har muligheden for at få en uddannelse i samarbejde med vores lokale samarbejdspartnere.

Når de positive oplevelser er opnået, har vi en dialog med den unge, der kan skabe motivation for yderligere udvikling.

Personalet har til opgave at undersøge mulighederne for den unge, når vi oplever nye ting. Derved skaber vi en motiverende samtale, der kan gøre den unge endnu mere interesseret i de ting han/hun skal til at lave. 

 

Værdsættende samtale: 

Det er altid vigtigt at få af vide, når man har gjort noget godt. Derfor har vi også samtaler, hvor vi roser og gengiver de positive oplevelser, vi har haft gennem vores dagligdag. Det hjælper med at styrke motivationen for, at der skal ske en positiv forandring, der gør hverdagen sjovere og mere overkommelig. Dette gøres ved hele tiden at gennemgå de positive oplevelser, og sætte mere fokus på de ting, vi er gode til. Succes avler succes – Og et menneskeligt overskud gør, at der skabes stabilitet for unge og voksne.

Vi skal værdsætte hinanden. Den unge skal derfor kunne værdsætte de ting, vi gør som personale.

Socialpædagogiske metoder

Social færdighedstræning:

Har en af vores unge en psykisk funktionsnedsættelse, er det vores opgave at udvikle og træne ham/hende i at udvikle sine sociale kompetencer. Dette gøres gennem nære relationer til de unge gennem daglige konstruktive oplevelser, der bringer menneskeligt overskud for at skabe stabilitet for unge og voksne.

Det er ligeledes vigtigt at sikre de unges fremtidigmuligheder gennem uddannelse i samarbejde med de lokale erhvervsvirksomheder og uddannelsesinstitutioner, således at samarbejdsevner udvikles som fundament for succesoplevelser.

Roden til at udvikle vores sociale kompetencer ligger i, at vi giver hinanden støtte, anerkendelse og ros. Derfor er her en åbenhed overfor de forslag den enkelte medarbejder kommer med. Det kan skabe værdi for både den unge og personalets færdigheder. 

Vejen til et fælles og enigt Elefanthuset bygger på fælles forståelse omkring arbejdet mod den spændende og motiverende hverdag.