Samarbejdspartnere

For at sikre de bedste fremtidsmuligheder for unge mennesker, har vi brug for at have et tæt og godt samarbejde med flere forskellige personer og instanser.

Vi har Region Hovedstaden til at udføre socialtilsyn.

Vi i Elefanthuset har desuden prøvet at skabe gode rammer for at samarbejdet med lokale erhvervsvirksomheder, hvor muligheden for praktikophold er til stede, samt til erhvervsskoler, hvor muligheden for uddannelsesvejene ligger. Vi samarbejder også med foreninger, der laver socialt samvær gennem sport og sociale arrangementer.

Vi har ligeledes et tæt samarbejde med Kriminalforsorgen i Næstved, psykiater i Roskilde/Holbæk, og Lægehuset Mørkøv.

Vi er medlem af LOS – Landforeningen af Opholdssteder og Skole-behandlingstilbud.

Bostedets værdier

Elefanthusets værdier bygger på at skabe rammerne for omsorgssvigtede unge, og OmsorgTryghedNærvær og Tillid er grundpillerne i vores pædagogiske arbejde.

Vi har som mål, at du skal have mulighed for at få en hverdag med masser af oplevelser, og hvor alle på stedet er med til at præge hvilken fart dagligdagens gang skal gå i.

Skolen og venner skal selvfølgelig passes, og det er derfor vigtigt, at der er plads til, at vi alle kan være sammen som en stor familie.

Vi hjælper hinanden med lektier, tøjvask, oprydning, omsorg og gode snakke om dagligdagens gang.